Dostawę i montaż naszych produktów w większości przypadków wykonujemy samodzielnie. Współpracujemy także z profesjonalnymi firmami montażowymi działającymi na terenie całego kraju. Realizacja każdego zlecenia kończonego montażem jest koordynowana przez wyznaczonego Kierownika Projektu, przy wsparciu Dyrektora zakładu produkcyjnego i Piotra Jabłońskiego, który jako właściciel firmy, jest osobiście zaangażowany w procesie realizacji wszystkich zleceń na każdym etapie, od projektowania przez produkcję, aż po montaż. Klientom oferujemy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku zamówienia produktów bez montażu możliwe jest skorzystanie z naszej oferty dostawy produktów na plac budowy lub ich samodzielny odbiór z naszego zakładu produkcyjnego.

Posiadanie własnej grupy instalatorów umożliwia nam elastyczne planowanie terminów montażu i szybką reakcję w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu. Zatrudniona przez nas grupa montażystów jest wyposażona w precyzyjne urządzenia pomiarowe i profesjonalny sprzęt przeznaczony do instalacji aluminiowej ślusarki budowlanej z zastosowaniem różnych technik montażu. W skład zespołu wchodzą pracownicy, którzy wcześniej ukończyli staż w zakładzie produkcyjnym, dzięki czemu posiadają świetną znajomość naszych produktów w każdym detalu. Oprócz tego, że są dobrze wyszkoleni, znają zasady bezpiecznej pracy, zgodnej z przepisami BHP i bezpieczeństwa pożarowego.