Posiadamy w ofercie drzwi łączące w sobie różne funkcje, wymagane w zależności od specyfiki obiektu budowlanego.

Szczególnie istotne są funkcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Należą do nich odporność ogniowa, dymoszczelność i zdolność swobodnego otwarcia w czasie ewakuacji. Drzwi takiego rodzaju są objęte systemem 1 oceny zgodności, co oznacza, że mogą być wykonywane jedynie przez producentów posiadających Certyfikat wydany przez uprawniony organ.

Nasza firma legitymuje się następującymi Certyfikatami:
• Certyfikat Zgodności Nr NC/B/114, uprawniający nas do produkcji drzwi przeciwpożarowych systemów:
ALUPROF MB-78EI, o klasie odporności ogniowej EI215, EI230, EI245, EI260 oraz EW 30, a także klasie dymoszczelności Sa, Sm;
ALUPROF MB-60E EI o klasie odporności ogniowej EI215, EI230 oraz EW 30, a także klasie dymoszczelności Sa, Sm,
• Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2434-CPR-0027 uprawniający nas do produkcji zewnętrznych drzwi systemu ALUPROF MB-70 z zamknięciem przeciwpanicznym lub awaryjnym do stosowania na drogach ewakuacyjnych,
• Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2434-CPR-0028 uprawniający nas do produkcji zewnętrznych drzwi systemu ALUPROF MB-86 z zamknięciem przeciwpanicznym lub awaryjnym do stosowania na drogach ewakuacyjnych.

Ponadto produkujemy drzwi wyposażone w urządzenia umożliwiające automatyczne sterowanie ich otwierania i zamykania w przypadku uruchomienia procedury napowietrzania i oddymiania budynku w czasie pożaru.

Innym rodzajem drzwi funkcyjnych, znajdujących się w naszej ofercie, są drzwi z podwyższoną odpornością na włamanie, a także drzwi kuloodporne. Na życzenie Klienta drzwi wyposażymy w okucia i osprzęt zapewniające kontrolę dostępu.